0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار حکم پاسور انفجار۲ مونتی کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  International Ukraine Win Cup
Aleksander Borodachev
۳
۱
Igor Tridukh
Finished
۰۱:۱۵
Igor Tridukh
۰
۳
Alexander Naida
Finished
۰۳:۰۰
Sergey Korobeynik
۰
۳
Aleksandr Lyushnya
Finished
۱۱:۳۰
Ruslan Solomko
۲
۳
Aleksandr Lyushnya
Finished
۱۴:۰۰
Kirill Gnoevoy
۲
۳
Vladimir Naumovich
Finished
۰۲:۲۵
Mihail Popov
۱
۳
Alexander Naida
Finished
۰۴:۱۰
Sergey Korobeynik
۰
۳
Ruslan Solomko
Finished
۰۹:۳۰
Vitaliy Gusev
۳
۰
Vadim Reva
Finished
۰۱:۵۰
Alexander Naida
۲
۳
Aleksander Borodachev
Finished
۰۱:۵۰
Mihail Popov
۰
۳
Igor Tridukh
Finished
۰۲:۲۵
Kirill Gnoevoy
۳
۰
Vadim Reva
Finished
۰۳:۳۵
Denis Lebedev
۲
۳
Roman Gnoeviy
Finished
۱۰:۳۰
Maxim Balakirev
۲
۳
Vadim Grushko
Finished
۱۱:۰۰
Denis Nemchenko
۱
۳
Maksim Deynega
Finished
۱۱:۱۵
Igor Sukovatiy
۳
۲
Denis Nemchenko
Finished
۱۵:۱۵
Ilya Glivenko
۳
۱
Roman Tsubera
Finished
۱۹:۳۰
Aleksander Borodachev
۳
۰
Mihail Popov
Finished
۰۰:۰۵
Alexander Naida
۳
۲
Mihail Popov
Finished
۰۰:۴۰
Vitaly Khorolsky
۳
۲
Pavel Moroz
Finished
۰۱:۵۰
Ruslan Gimadeev
۱
۳
Andrey Grabskiy
Finished
۱۱:۳۰
Aleksandr Alistratov
۳
۱
Sergey Zavinskiy
Finished
۱۲:۰۰
Maxim Balakirev
۲
۳
Denis Lebedev
Finished
۱۴:۳۰
Vadim Grushko
-
-
Roman Gnoeviy
بازی شروع نشده است
۱۵:۰۰
Ruslan Solomko
۱
۳
Artem Derevinskii
Finished
۱۵:۰۰
Denis Nemchenko
۱
۳
Artem Doroshenko
Finished
۱۵:۴۵
Evgeniy Masko
۳
۲
Vitalii Khitrov
Finished
۱۶:۰۰
Mikhail Varchenko
۱
۳
Ilya Glivenko
Finished
۱۷:۳۰
Andrey Kovrikov
۳
۱
Ilya Glivenko
Finished
۱۸:۰۰
Igor Akimov
۳
۱
Oleg Saenko
Finished
۱۸:۱۵
Andriy Fedorchenko
۳
۰
Vitalii Khitrov
Finished
۱۸:۳۰
Rodion Pirveli
۳
۰
Mihail Popov
Finished
۲۰:۰۰
Vitalii Khitrov
-
-
Kostiantyn Moroz
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Vitalii Khitrov
۳
۱
Ilya Kutniy
Finished
۲۲:۳۰
Pavel Moroz
۰
۳
Sergey Kalenik
Finished
۰۰:۰۵
Vadim Reva
۰
۳
Kirill Gnoevoy
Finished
۰۰:۰۵
Vitaly Khorolsky
۲
۳
Sergey Kalenik
Finished
۰۰:۴۰
Vitaliy Gusev
-
-
Kirill Gnoevoy
Cancelled
۰۰:۴۰
Pavel Moroz
۰
۳
Elshad Yunusov
Finished
۰۱:۱۵
Vadim Reva
۳
۱
Vladimir Naumovich
Finished
۰۱:۱۵
Sergey Kalenik
۳
۰
Elshad Yunusov
Finished
۰۲:۲۵
Elshad Yunusov
-
-
Vitaly Khorolsky
Cancelled
۰۳:۰۰
Vladimir Naumovich
-
-
Vitaliy Gusev
Cancelled
۰۳:۰۰
Sergey Kalenik
-
-
Pavel Moroz
بازی شروع نشده است
۰۳:۳۵
Mihail Popov
-
-
Aleksander Borodachev
بازی شروع نشده است
۰۳:۳۵
Sergey Kalenik
-
-
Vitaly Khorolsky
بازی شروع نشده است
۰۴:۱۰
Kirill Gnoevoy
۱
۳
Vitaliy Gusev
Finished
۰۴:۱۰
Elshad Yunusov
-
-
Pavel Moroz
بازی شروع نشده است
۰۴:۴۵
Vladimir Naumovich
۱
۳
Vadim Reva
Finished
۰۴:۴۵
Igor Tridukh
-
-
Aleksander Borodachev
بازی شروع نشده است
۰۴:۴۵
Pavel Moroz
۲
۳
Vitaly Khorolsky
Finished
۰۵:۲۰
Vadim Reva
-
-
Vitaliy Gusev
بازی شروع نشده است
۰۵:۲۰
Aleksander Borodachev
۳
۱
Alexander Naida
Finished
۰۵:۲۰
Elshad Yunusov
۳
۰
Sergey Kalenik
Finished
۰۵:۵۵
Vladimir Naumovich
۳
۱
Kirill Gnoevoy
Finished
۰۵:۵۵
Igor Tridukh
-
-
Mihail Popov
بازی شروع نشده است
۰۵:۵۵
Denis Lebedev
۱
۳
Vadim Grushko
Finished
۰۹:۳۰
Maxim Balakirev
۲
۳
Roman Gnoeviy
Finished
۱۰:۰۰
Aleksandr Lyushnya
۰
۳
Artem Derevinskii
Finished
۱۰:۰۰
Ruslan Gimadeev
۰
۳
Sergey Zavinskiy
Finished
۱۰:۳۰
Sergey Korobeynik
۱
۳
Artem Derevinskii
Finished
۱۰:۳۰
Artem Doroshenko
۳
۲
Igor Sukovatiy
Finished
۱۰:۴۵
Aleksandr Alistratov
۳
۰
Andrey Grabskiy
Finished
۱۱:۰۰
Aleksandr Lyushnya
۳
۰
Ruslan Solomko
Finished
۱۱:۰۰
Denis Lebedev
۳
۱
Maxim Balakirev
Finished
۱۱:۳۰
Artem Doroshenko
۳
۲
Maksim Deynega
Finished
۱۱:۴۵
Roman Gnoeviy
۳
۱
Vadim Grushko
Finished
۱۲:۰۰
Artem Derevinskii
۰
۳
Ruslan Solomko
Finished
۱۲:۰۰
Denis Nemchenko
۳
۰
Igor Sukovatiy
Finished
۱۲:۱۵
Ruslan Gimadeev
۳
۱
Aleksandr Alistratov
Finished
۱۲:۳۰
Vadim Grushko
۲
۳
Denis Lebedev
Finished
۱۲:۳۰
Ruslan Solomko
۳
۲
Sergey Korobeynik
Finished
۱۲:۳۰
Artem Doroshenko
۲
۳
Denis Nemchenko
Finished
۱۲:۴۵
Andrey Grabskiy
۱
۳
Sergey Zavinskiy
Finished
۱۳:۰۰
Roman Gnoeviy
۳
۱
Maxim Balakirev
Finished
۱۳:۰۰
Artem Derevinskii
۲
۳
Aleksandr Lyushnya
Finished
۱۳:۰۰
Maksim Deynega
۳
۲
Igor Sukovatiy
Finished
۱۳:۱۵
Sergey Zavinskiy
۳
۱
Ruslan Gimadeev
Finished
۱۳:۳۰
Roman Gnoeviy
۳
۱
Denis Lebedev
Finished
۱۳:۳۰
Artem Derevinskii
۳
۱
Sergey Korobeynik
Finished
۱۳:۳۰
Igor Sukovatiy
۳
۱
Artem Doroshenko
Finished
۱۳:۴۵
Andrey Grabskiy
۳
۱
Aleksandr Alistratov
Finished
۱۴:۰۰
Vadim Grushko
۰
۳
Maxim Balakirev
Finished
۱۴:۰۰
Maksim Deynega
۰
۳
Denis Nemchenko
Finished
۱۴:۱۵
Andrey Grabskiy
۳
۲
Ruslan Gimadeev
Finished
۱۴:۳۰
Aleksandr Lyushnya
۳
۱
Sergey Korobeynik
Finished
۱۴:۳۰
Maksim Deynega
۱
۳
Artem Doroshenko
Finished
۱۴:۴۵
Sergey Zavinskiy
۲
۳
Aleksandr Alistratov
Finished
۱۵:۰۰
Aleksandr Alistratov
۳
۲
Ruslan Gimadeev
Finished
۱۵:۳۰
Sergey Zavinskiy
۰
۳
Andrey Grabskiy
Finished
۱۶:۰۰
Kostiantyn Moroz
-
-
Mihail Popov
Cancelled
۱۶:۰۰
Igor Sukovatiy
۱
۳
Maksim Deynega
Finished
۱۶:۱۵
Rodion Pirveli
۰
۳
Evgeniy Krivorotko
Finished
۱۶:۳۰
Andriy Fedorchenko
۳
۱
Lev Kuzo
Finished
۱۶:۳۰
Sergey Buluy
۳
۱
Oleg Saenko
Finished
۱۶:۴۵
Andrey Kovrikov
۳
۰
Roman Tsubera
Finished
۱۷:۰۰
Mihail Popov
۱
۳
Lev Kuzo
Finished
۱۷:۰۰
Evgeniy Krivorotko
۲
۳
Andriy Fedorchenko
Finished
۱۷:۰۰
Igor Akimov
۰
۳
Vitaly Khorolsky
Finished
۱۷:۱۵
Igor Akimov
-
-
Pavel Moroz
بازی شروع نشده است
۱۷:۱۵
Vitalii Khitrov
۳
۱
Rodion Pirveli
Finished
۱۷:۳۰
Kostiantyn Moroz
-
-
Evgeniy Masko
Cancelled
۱۷:۳۰
Sergey Buluy
۱
۳
Vitaly Khorolsky
Finished
۱۷:۴۵
Sergey Buluy
-
-
Pavel Moroz
Cancelled
۱۷:۴۵
Evgeniy Masko
۱
۳
Mihail Popov
Finished
۱۸:۰۰
Rodion Pirveli
-
-
Kostiantyn Moroz
Cancelled
۱۸:۰۰
Mikhail Varchenko
۳
۱
Roman Tsubera
Finished
۱۸:۳۰
Lev Kuzo
۱
۳
Evgeniy Krivorotko
Finished
۱۸:۳۰
Sergey Buluy
۰
۳
Igor Akimov
Finished
۱۸:۴۵
Andrey Kovrikov
۰
۳
Mikhail Varchenko
Finished
۱۹:۰۰
Mihail Popov
۰
۳
Evgeniy Krivorotko
Finished
۱۹:۰۰
Vitalii Khitrov
۳
۰
Lev Kuzo
Finished
۱۹:۰۰
Vitaly Khorolsky
۲
۳
Oleg Saenko
Finished
۱۹:۱۵
Pavel Moroz
-
-
Oleg Saenko
Cancelled
۱۹:۱۵
Kostiantyn Moroz
-
-
Andriy Fedorchenko
Cancelled
۱۹:۳۰
Evgeniy Masko
۳
۱
Rodion Pirveli
Finished
۱۹:۳۰
Ilya Kutniy
۰
۳
Andriy Fedorchenko
Finished
۱۹:۳۰
Oleg Saenko
۰
۳
Sergey Buluy
Finished
۱۹:۴۵
Roman Tsubera
۲
۳
Andrey Kovrikov
Finished
۲۰:۰۰
Andriy Fedorchenko
۳
۲
Evgeniy Masko
Finished
۲۰:۰۰
Pavel Moroz
-
-
Igor Akimov
Cancelled
۲۰:۱۵
Vitaly Khorolsky
۳
۰
Igor Akimov
Finished
۲۰:۱۵
Ilya Glivenko
۰
۳
Mikhail Varchenko
Finished
۲۰:۳۰
Lev Kuzo
-
-
Kostiantyn Moroz
Cancelled
۲۰:۳۰
Evgeniy Krivorotko
۱
۳
Vitalii Khitrov
Finished
۲۰:۳۰
Pavel Moroz
-
-
Sergey Buluy
Cancelled
۲۰:۴۵
Vitaly Khorolsky
۰
۳
Sergey Buluy
Finished
۲۰:۴۵
Ilya Glivenko
۳
۰
Andrey Kovrikov
Finished
۲۱:۰۰
Mihail Popov
۳
۲
Vitalii Khitrov
Finished
۲۱:۰۰
Kostiantyn Moroz
-
-
Evgeniy Krivorotko
Cancelled
۲۱:۰۰
Ilya Kutniy
۰
۳
Evgeniy Krivorotko
Finished
۲۱:۰۰
Oleg Saenko
۰
۳
Igor Akimov
Finished
۲۱:۱۵
Roman Tsubera
۱
۳
Mikhail Varchenko
Finished
۲۱:۳۰
Evgeniy Masko
۳
۲
Lev Kuzo
Finished
۲۱:۳۰
Rodion Pirveli
۰
۳
Andriy Fedorchenko
Finished
۲۱:۳۰
Igor Akimov
۳
۰
Sergey Buluy
Finished
۲۱:۴۵
Mikhail Varchenko
۲
۳
Andrey Kovrikov
Finished
۲۲:۰۰
Andriy Fedorchenko
۳
۰
Mihail Popov
Finished
۲۲:۰۰
Lev Kuzo
۳
۱
Rodion Pirveli
Finished
۲۲:۰۰
Oleg Saenko
۱
۳
Vitaly Khorolsky
Finished
۲۲:۱۵
Oleg Saenko
-
-
Pavel Moroz
Cancelled
۲۲:۱۵
Roman Tsubera
۰
۳
Ilya Glivenko
Finished
۲۲:۳۰
Evgeniy Krivorotko
۱
۳
Evgeniy Masko
Finished
۲۲:۳۰
Dmitriy Ptitsyn
۱
۳
Daniil Lukander
Finished
۲۳:۳۰
Vladimir Naumovich
۳
۰
Kirill Gnoevoy
Finished
۲۳:۳۰
Yuriy Gavrilov
۰
۳
Semen Kosarev
Finished
۲۳:۳۰
  International Setka Cup
Denis Matveev
۳
۰
Nikita Trofimov
Finished
۲۰:۲۵
Volodymyr Kholodkevych
۱
۳
Andrii Podolian
Finished
۲۰:۳۰
Alexander Goncharuk
۳
۱
Vitalii Levytskyi
Finished
۲۰:۵۰
Oleksandr Kovalchuk
۳
۰
Alexander Mishchenko
Finished
۲۰:۰۵
Maksym Cherepnin
۲
۳
Vitalii Sazhnev
Finished
۲۰:۳۵
Ihor Skrypal
۰
۳
Oleksii Hrymovskyi
Finished
۰۰:۲۰
Ihor Hudushyn
۲
۳
Andrii Podolian
Finished
۱۸:۳۰
Dmytro Gudimenko
۳
۲
Volodymyr Zholubak
Finished
۰۰:۵۰
Evgeniy Ivanov
۰
۳
Sergey Pitsyk
Finished
۰۰:۵۵
Oleksii Hrymovskyi
۳
۲
Artem Yurkov
Finished
۰۹:۵۰
Anatoly Levshin
۲
۳
Mykhailo Zholubak
Finished
۱۰:۰۰
Rodion Kapinus
۰
۳
Mykola Halynskyi
Finished
۱۲:۱۵
Volodymyr Zholubak
۲
۳
Evgeniy Gudimenko
Finished
۱۳:۲۰
Anatoly Levshin
۲
۳
Vladislav Klim
Finished
۱۴:۳۰
Igor Budiak
۱
۳
Yevhenii Sokoltsov
Finished
۱۴:۳۵
Vitaly Vasko
۰
۳
Vitalii Levytskyi
Finished
۲۲:۵۰
Oleksii Hrymovskyi
۳
۰
Evgeniy Gudimenko
Finished
۱۱:۲۰
Alexey Nadoporozhsky
۱
۳
Michael Teteruk
Finished
۱۱:۴۵
Igor Budiak
۲
۳
Vitalii Kobets
Finished
۱۲:۰۵
Serhii Retynskyi
۳
۲
Vladislav Klim
Finished
۱۲:۳۰
Oleksii Hrymovskyi
۲
۳
Kyrylo Rumezhak
Finished
۱۲:۵۰
Vitalii Kobets
۳
۰
Vasily Luzhanskiy
Finished
۱۳:۰۵
Vasily Luzhanskiy
۱
۳
Vladimir Vasyukov
Finished
۱۵:۰۵
Ihor Hudushyn
۳
۰
Maksym Adyntsev
Finished
۱۷:۰۰
Ilya Kanunnikov
۳
۰
Nikita Trofimov
Finished
۱۷:۵۵
Aleksey Krutko
۰
۳
Nikita Trofimov
Finished
۱۸:۵۵
Vitalii Levytskyi
۰
۳
Pavlo Kovalchuk
Finished
۱۹:۲۰
Ilya Kanunnikov
۰
۳
Anton Yolkin
Finished
۲۰:۵۵
Konstantin Kirsanov
۳
۱
Pavlo Babenko
Finished
۲۱:۰۵
Vitalii Sazhnev
۲
۳
Pavlo Babenko
Finished
۲۲:۳۵
Alexander Goncharuk
۲
۳
Pavlo Kovalchuk
Finished
۲۳:۲۰
Volodymyr Kholodkevych
۱
۳
Maksym Adyntsev
Finished
۲۳:۳۰
Maksym Cherepnin
۳
۲
Pavlo Babenko
Finished
۲۳:۳۵
Serhii Retynskyi
۳
۲
Maksym Shulepov
Finished
۰۰:۰۰
Pavlo Babenko
۰
۳
Konstantin Kirsanov
Finished
۰۰:۰۵
Oleksandr Gomilko
۰
۳
Kyi Yevhen
Finished
۰۰:۲۵
Kyrylo Rumezhak
۲
۳
Artem Yurkov
Finished
۰۱:۲۰
Serhii Retynskyi
۱
۳
Maksym Shulepov
Finished
۰۹:۳۰
Oleksandr Gomilko
۳
۰
Vladimir Vasyukov
Finished
۰۹:۳۵
Anatoly Kozachenko
۱
۳
Mykola Halynskyi
Finished
۰۹:۴۵
Rodion Kapinus
۲
۳
Michael Teteruk
Finished
۱۰:۱۵
Evgeniy Gudimenko
۱
۳
Kyrylo Rumezhak
Finished
۱۰:۲۰
Alexey Nadoporozhsky
۰
۳
Mykola Halynskyi
Finished
۱۰:۴۵
Volodymyr Zholubak
۳
۲
Artem Yurkov
Finished
۱۰:۵۰
Serhii Retynskyi
۱
۳
Mykhailo Zholubak
Finished
۱۱:۰۰
Oleksandr Gomilko
۳
۰
Vasily Luzhanskiy
Finished
۱۱:۰۵
Vladislav Klim
۳
۱
Maksym Shulepov
Finished
۱۱:۳۰
Yevhenii Sokoltsov
۳
۲
Vladimir Vasyukov
Finished
۱۱:۳۵
Volodymyr Zholubak
۳
۱
Kyrylo Rumezhak
Finished
۱۱:۵۰
Evgeniy Gudimenko
۱
۳
Artem Yurkov
Finished
۱۲:۲۰
Oleksandr Gomilko
۳
۱
Yevhenii Sokoltsov
Finished
۱۲:۳۵
Anatoly Kozachenko
۰
۳
Michael Teteruk
Finished
۱۲:۴۵
Vladimir Voronenkov
۰
۳
Mykhailo Zholubak
Finished
۱۳:۰۰
Alexey Nadoporozhsky
۳
۰
Rodion Kapinus
Finished
۱۳:۱۵
Anatoly Levshin
۳
۱
Maksym Shulepov
Finished
۱۳:۳۰
Igor Budiak
۲
۳
Vladimir Vasyukov
Finished
۱۳:۳۵
Michael Teteruk
۳
۰
Mykola Halynskyi
Finished
۱۳:۴۵
Kyrylo Rumezhak
۳
۱
Artem Yurkov
Finished
۱۳:۵۰
Serhii Retynskyi
۲
۳
Vladimir Voronenkov
Finished
۱۴:۰۰
Oleksandr Gomilko
۱
۳
Vitalii Kobets
Finished
۱۴:۰۵
Alexey Nadoporozhsky
۰
۳
Anatoly Kozachenko
Finished
۱۴:۱۵
Volodymyr Zholubak
۲
۳
Oleksii Hrymovskyi
Finished
۱۴:۲۰
Mykhailo Zholubak
۰
۳
Maksym Shulepov
Finished
۱۵:۰۰
Serhii Retynskyi
۰
۳
Anatoly Levshin
Finished
۱۵:۳۰
Oleksandr Gomilko
۳
۰
Igor Budiak
Finished
۱۵:۳۵
Vladimir Voronenkov
۲
۳
Maksym Shulepov
Finished
۱۶:۰۰
Vitalii Kobets
۰
۳
Vladimir Vasyukov
Finished
۱۶:۰۵
Vladislav Klim
۲
۳
Mykhailo Zholubak
Finished
۱۶:۳۰
Yevhenii Sokoltsov
۳
۰
Vasily Luzhanskiy
Finished
۱۶:۳۵
Oleksandr Kovalchuk
۳
۰
Pavlo Babenko
Finished
۱۷:۰۵
Oleg Ponomarenko
۳
۰
Andrii Podolian
Finished
۱۷:۳۰
Konstantin Kirsanov
۲
۳
Vitalii Sazhnev
Finished
۱۷:۳۵
Volodymyr Kholodkevych
۱
۳
Yurii Piatachuk
Finished
۱۸:۰۰
Maksym Cherepnin
۰
۳
Alexander Mishchenko
Finished
۱۸:۰۵
Vitaly Vasko
۳
۰
Volodymyr Melnykov
Finished
۱۸:۲۰
Denis Matveev
۳
۱
Anton Yolkin
Finished
۱۸:۲۵
Oleksandr Kovalchuk
۳
۱
Vitalii Sazhnev
Finished
۱۸:۳۵
Alexander Goncharuk
۳
۱
Artem Tkachenko
Finished
۱۸:۵۰
Yurii Piatachuk
۳
۲
Maksym Adyntsev
Finished
۱۹:۰۰
Alexander Mishchenko
۳
۰
Pavlo Babenko
Finished
۱۹:۰۵
Ilya Kanunnikov
۳
۱
Denis Matveev
Finished
۱۹:۲۵
Oleg Ponomarenko
۳
۱
Volodymyr Kholodkevych
Finished
۱۹:۳۰
Konstantin Kirsanov
۳
۱
Maksym Cherepnin
Finished
۱۹:۳۵
Vitaly Vasko
۰
۳
Artem Tkachenko
Finished
۱۹:۵۰
Aleksey Krutko
۲
۳
Anton Yolkin
Finished
۱۹:۵۵
Ihor Hudushyn
۳
۰
Yurii Piatachuk
Finished
۲۰:۰۰
Pavlo Kovalchuk
۳
۲
Volodymyr Melnykov
Finished
۲۰:۲۰
Oleg Ponomarenko
۳
۱
Maksym Adyntsev
Finished
۲۱:۰۰
Vitaly Vasko
۱
۳
Pavlo Kovalchuk
Finished
۲۱:۲۰
Aleksey Krutko
۰
۳
Denis Matveev
Finished
۲۱:۲۵
Ihor Hudushyn
۳
۰
Volodymyr Kholodkevych
Finished
۲۱:۳۰
Oleksandr Kovalchuk
۳
۱
Maksym Cherepnin
Finished
۲۱:۳۵
Vitalii Levytskyi
۲
۳
Artem Tkachenko
Finished
۲۱:۵۰
Anton Yolkin
۱
۳
Nikita Trofimov
Finished
۲۱:۵۵
Oleg Ponomarenko
۳
۱
Yurii Piatachuk
Finished
۲۲:۰۰
Konstantin Kirsanov
۳
۰
Alexander Mishchenko
Finished
۲۲:۰۵
Alexander Goncharuk
۰
۳
Volodymyr Melnykov
Finished
۲۲:۲۰
Aleksey Krutko
۳
۱
Ilya Kanunnikov
Finished
۲۲:۲۵
Andrii Podolian
۳
۰
Maksym Adyntsev
Finished
۲۲:۳۰
Ihor Hudushyn
۳
۲
Oleg Ponomarenko
Finished
۲۳:۰۰
Oleksandr Kovalchuk
۰
۳
Konstantin Kirsanov
Finished
۲۳:۰۵
Artem Tkachenko
۳
۱
Volodymyr Melnykov
Finished
۲۳:۵۰
  Russia Liga Pro
Aleksey Ermilov
۲
۳
Sergey Kuzmin
Finished
۰۱:۳۰
Dmitriy Kolesnikov
۱
۳
Alexey Yanshaev
Finished
۰۸:۳۰
Alexey Yanshaev
۲
۳
Alexander Gribkov
Finished
۱۱:۰۰
Oleg Kutuzov
۰
۳
Sergey Kuzmin
Finished
۰۲:۳۰
Oleg Nikiforov
۳
۰
Alexander Gribkov
Finished
۰۹:۰۰
Yaroslav Troyanov
۲
۳
Sergey Vakar
Finished
۱۴:۰۰
Oleg Nikiforov
۳
۱
Alexander Gribkov
Finished
۲۲:۳۰
Ilya Novikov
۰
۳
Oleg Kutuzov
Finished
۰۲:۰۰
Dmitry Merzlikin
۱
۳
Kirill Abramov
Finished
۰۲:۰۰
Viktor Rakhmanov
۳
۱
Zhasur Khudaiberdiev
Finished
۰۹:۰۰
Ying Demic
۱
۳
Viktor Rakhmanov
Finished
۲۲:۰۰
Aleksey Ermilov
۳
۱
Ilya Novikov
Finished
۰۳:۰۰
Alexey Yanshaev
۳
۲
Oleg Nikiforov
Finished
۰۹:۳۰
Igor Meteleshko
۰
۳
Ivan Pandur
Finished
۱۱:۰۰
Sergey Vakar
۳
۰
Vladimir Safonov
Finished
۱۴:۳۰
Andrey Ovchinnikov
۲
۳
Georgiy Vladimirovich Vahnin
Finished
۱۶:۳۰
Aleksey Ermilov
۳
۰
Sergey Kuzmin
Finished
۱۷:۳۰
Igor Matveev
۳
۲
Andrey Ovchinnikov
Finished
۱۸:۰۰
Viktor Rakhmanov
۲
۳
Maxim Pronkin
Finished
۲۰:۳۰
Viktor Ivanov Stanislavovic
۳
۱
Oleg Nikiforov
Finished
۲۲:۰۰
Maxim Pronkin
۳
۰
Ying Demic
Finished
۲۳:۰۰
Andrey Babkin
۳
۱
Ivan Pandur
Finished
۲۳:۰۰
Roman Pavlenko
۳
۲
Valery Ivanov
Finished
۰۰:۳۰
Sergey Kuzmin
۰
۳
Ilya Novikov
Finished
۰۱:۰۰
Vladimir Petrov
۲
۳
Vladimir Shirokov
Finished
۰۱:۳۰
Vitaly Bazilevsky
۳
۰
Vladimir Safonov
Finished
۱۳:۳۰
Artem Arutiunyan
۰
۳
Igor Matveev
Finished
۱۷:۰۰
Georgiy Vladimirovich Vahnin
۳
۰
Artem Arutiunyan
Finished
۱۷:۳۰
Andrey Ovchinnikov
۳
۱
Artem Arutiunyan
Finished
۱۸:۳۰
Oleg Kutuzov
۰
۳
Sergey Kuzmin
Finished
۱۸:۳۰
Georgiy Vladimirovich Vahnin
۳
۱
Igor Matveev
Finished
۱۹:۰۰
Alexander Gribkov
۰
۳
Viktor Ivanov Stanislavovic
Finished
۲۱:۰۰
Zhasur Khudaiberdiev
۳
۰
Ying Demic
Finished
۲۱:۰۰
Ivan Pandur
۳
۰
Dmitry Evgenievich Basmanov
Finished
۲۲:۰۰
Kirill Abramov
۳
۰
Vladimir Petrov
Finished
۰۰:۳۰
Oleg Kutuzov
-
-
Aleksey Ermilov
Cancelled
۰۰:۳۰
Vladimir Shirokov
-
-
Dmitry Merzlikin
Cancelled
۰۱:۰۰
Alexandr Serebrennikov
-
-
Evgeniy Glazun
Cancelled
۰۱:۰۰
Valery Ivanov
۳
۱
Alexandr Serebrennikov
Finished
۰۱:۳۰
Evgeniy Glazun
-
-
Roman Pavlenko
Cancelled
۰۲:۰۰
Kirill Abramov
-
-
Vladimir Shirokov
Cancelled
۰۲:۳۰
Roman Pavlenko
-
-
Alexandr Serebrennikov
Cancelled
۰۲:۳۰
Valery Ivanov
۳
۰
Evgeniy Glazun
Finished
۰۳:۰۰
Vladimir Petrov
۰
۳
Dmitry Merzlikin
Finished
۰۳:۰۰
Kirill Abramov
-
-
Dmitry Merzlikin
بازی شروع نشده است
۰۴:۰۰
Alexander Frolov
۱
۳
Danila Andreev
Finished
۰۸:۳۰
Andrey Sadkov
۰
۳
Igor Meteleshko
Finished
۰۸:۳۰
Dmitry Evgenievich Basmanov
۳
۲
Ivan Pandur
Finished
۰۹:۰۰
Igor Meteleshko
۱
۳
Dmitry Evgenievich Basmanov
Finished
۰۹:۳۰
Danila Andreev
۲
۳
Viktor Rakhmanov
Finished
۰۹:۳۰
Ivan Pandur
۱
۳
Andrey Sadkov
Finished
۱۰:۰۰
Alexander Gribkov
۲
۳
Dmitriy Kolesnikov
Finished
۱۰:۰۰
Zhasur Khudaiberdiev
۰
۳
Alexander Frolov
Finished
۱۰:۰۰
Alexander Frolov
۱
۳
Viktor Rakhmanov
Finished
۱۰:۳۰
Dmitriy Kolesnikov
۳
۱
Oleg Nikiforov
Finished
۱۰:۳۰
Andrey Sadkov
۲
۳
Dmitry Evgenievich Basmanov
Finished
۱۰:۳۰
Danila Andreev
۲
۳
Zhasur Khudaiberdiev
Finished
۱۱:۰۰
Vladimir Shirokov
۳
۲
Vladimir Petrov
Finished
۱۲:۳۰
Aleksandr Skrebnev
۳
۱
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۱۲:۳۰
Sergey Vakar
۳
۲
Vitaly Bazilevsky
Finished
۱۲:۳۰
Vladimir Safonov
۲
۳
Yaroslav Troyanov
Finished
۱۳:۰۰
Denis Sayanov
۱
۳
Vladimir Nemashkalo
Finished
۱۳:۰۰
Dmitry Merzlikin
۳
۱
Igor Elistratov
Finished
۱۳:۰۰
Vladimir Petrov
۲
۳
Dmitry Merzlikin
Finished
۱۳:۳۰
Evgeniy Ilyukhin
۳
۲
Denis Sayanov
Finished
۱۳:۳۰
Vladimir Nemashkalo
۱
۳
Aleksandr Skrebnev
Finished
۱۴:۰۰
Igor Elistratov
۳
۱
Vladimir Shirokov
Finished
۱۴:۰۰
Aleksandr Skrebnev
۳
۱
Denis Sayanov
Finished
۱۴:۳۰
Vladimir Shirokov
۳
۱
Dmitry Merzlikin
Finished
۱۴:۳۰
Vladimir Petrov
۱
۳
Igor Elistratov
Finished
۱۵:۰۰
Vitaly Bazilevsky
۳
۲
Yaroslav Troyanov
Finished
۱۵:۰۰
Evgeniy Ilyukhin
۳
۱
Vladimir Nemashkalo
Finished
۱۵:۰۰
Oleg Kutuzov
۲
۳
Aleksey Ermilov
Finished
۱۶:۳۰
Alexandr Serebrennikov
۰
۳
Valery Ivanov
Finished
۱۶:۳۰
Evgeniy Glazun
۳
۰
Aleksandr Dmitrievich Volkov
Finished
۱۷:۰۰
Sergey Kuzmin
۲
۳
Ilya Novikov
Finished
۱۷:۰۰
Valery Ivanov
۰
۳
Evgeniy Glazun
Finished
۱۷:۳۰
Ilya Novikov
۰
۳
Oleg Kutuzov
Finished
۱۸:۰۰
Aleksandr Dmitrievich Volkov
۳
۲
Alexandr Serebrennikov
Finished
۱۸:۰۰
Alexandr Serebrennikov
۱
۳
Evgeniy Glazun
Finished
۱۸:۳۰
Valery Ivanov
۱
۳
Aleksandr Dmitrievich Volkov
Finished
۱۹:۰۰
Aleksey Ermilov
۳
۱
Ilya Novikov
Finished
۱۹:۰۰
Oleg Nikiforov
۳
۱
Alexey Yanshaev
Finished
۲۰:۳۰
Dmitry Evgenievich Basmanov
۳
۱
Andrey Babkin
Finished
۲۰:۳۰
Igor Meteleshko
-
-
Ivan Pandur
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۰
Maxim Pronkin
۰
۳
Zhasur Khudaiberdiev
Finished
۲۱:۳۰
Alexey Yanshaev
-
-
Alexander Gribkov
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۰
Andrey Babkin
۳
۱
Igor Meteleshko
Finished
۲۱:۳۰
Viktor Rakhmanov
-
-
Zhasur Khudaiberdiev
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Dmitry Evgenievich Basmanov
۳
۱
Igor Meteleshko
Finished
۲۲:۳۰
Alexey Yanshaev
۳
۰
Viktor Ivanov Stanislavovic
Finished
۲۳:۰۰
  International TT Cup
Vladislav Volokhov
۳
۱
Artem Borysov
Finished
۰۷:۲۰
Sergey Orlovskiy
۰
۳
Oleksii Metla
Finished
۱۰:۲۵
Andriy Savchenko
۳
۱
Ihor Matsehora
Finished
۱۴:۵۰
Vitalii Boiko
۲
۳
David Simonchuk
Finished
۱۵:۳۵
Serhii Skachenko
۳
۰
Oleksii Metla
Finished
۱۵:۴۰
Nikolay Telnoy
۳
۰
Sergey Tsybulin
Finished
۱۵:۴۵
Oleksandr Semenets
۲
۳
Maksym Kolos
Finished
۱۵:۵۰
Gubenko Artem
۲
۳
Sergiy Gogenko
Finished
۱۶:۲۰
Maksym Zhuravlov
۳
۲
Artem Borysov
Finished
۰۳:۵۰
Ivan Gladkih
۳
۰
Artem Borysov
Finished
۰۵:۲۰
Oleksandr Shchytka
۰
۳
Vladislav Volokhov
Finished
۰۶:۲۰
Evgeniy Pismenniy
۲
۳
Aleksandr Levadniy
Finished
۱۰:۳۰
Samvel Melkumyan
۳
۲
Andriy Savchenko
Finished
۱۱:۲۰
Dmytro Kryshtal
۰
۳
Kyrylo Yehorov
Finished
۱۲:۲۰
Igor Kozhenkov
۰
۳
Artyom Maximenko
Finished
۱۳:۵۵
Denys Yasashnyi
۳
۲
Ihor Matsehora
Finished
۱۴:۱۵
Anatoliy Chaplyanka
۳
۰
Kyrylo Yehorov
Finished
۱۴:۴۰
Nazar Mosuk
۳
۲
Valeriy Tatarinov
Finished
۱۵:۰۰
Aleksandr Levadniy
۳
۰
Nikolay Telnoy
Finished
۱۷:۳۰
Anatoliy Kurotich
۳
۱
Alexander Michalus
Finished
۱۸:۲۰
Mykola Zakladnyi
۳
۰
Prokhor Pugach
Finished
۲۰:۲۵
Ivan Fashchevskiy
۱
۳
Prokhor Pugach
Finished
۲۲:۴۵
Prokhor Pugach
۲
۳
Aleksander Dzyabura
Finished
۲۳:۵۵
Ivan Kozyr
۳
۱
Vyacheslav Kovalenko
Finished
۰۰:۰۰
Vadym Nechyporuk
۳
۱
Nazarii Hrytsyienko
Finished
۰۰:۱۰
Dmytro Alekseenko
۰
۳
Oleksandr Kovalov
Finished
۰۰:۳۰
Vyacheslav Kovalenko
۰
۳
Maksim Laevsky
Finished
۰۰:۳۵
Dmytro Alekseenko
۳
۲
Vyacheslav Kovalenko
Finished
۰۱:۰۵
Ivan Kozyr
۱
۳
Oleksandr Kovalov
Finished
۰۱:۱۰
Andrey Tsykhotskiy
-
-
Andrey Kaptanovsky
Cancelled
۰۱:۱۵
Dmytro Alekseenko
۳
۰
Ivan Kozyr
Finished
۰۱:۴۰
Volodymyr Tuchkevych
-
-
Aleksandr Kuharchuk
Cancelled
۰۱:۴۵
Oleksandr Kovalov
۳
۲
Maksim Laevsky
Finished
۰۱:۴۵
Andrey Kaptanovsky
-
-
Aleksandr Medvedev
Cancelled
۰۲:۱۵
Andrey Tsykhotskiy
-
-
Volodymyr Tuchkevych
Cancelled
۰۲:۴۵
Oleksandr Shchytka
۲
۳
Artem Borysov
Finished
۰۲:۵۰
Aleksandr Medvedev
-
-
Aleksandr Kuharchuk
Cancelled
۰۳:۱۵
Ivan Gladkih
۳
۲
Vladislav Volokhov
Finished
۰۳:۲۰
Andrey Kaptanovsky
-
-
Volodymyr Tuchkevych
Cancelled
۰۳:۴۵
Volodymyr Tuchkevych
-
-
Aleksandr Medvedev
Cancelled
۰۴:۱۵
Oleksandr Shchytka
۳
۲
Ivan Gladkih
Finished
۰۴:۲۰
Aleksandr Kuharchuk
-
-
Andrey Tsykhotskiy
Cancelled
۰۴:۴۵
Aleksandr Medvedev
-
-
Andrey Tsykhotskiy
بازی شروع نشده است
۰۵:۱۵
Aleksandr Medvedev
-
-
Andrey Tsykhotskiy
Cancelled
۰۵:۱۵
Maksym Zhuravlov
۳
۲
Ivan Gladkih
Finished
۰۵:۵۰
Gubenko Artem
۲
۳
Sergey Tsybulin
Finished
۰۹:۲۰
Anatoliy Chaplyanka
۳
۱
Maksym Kolos
Finished
۰۹:۲۵
Dmytro Kryshtal
۳
۱
Oleksandr Semenets
Finished
۱۰:۰۰
Valeriy Tatarinov
۰
۳
David Simonchuk
Finished
۱۰:۲۰
Kyrylo Yehorov
۰
۳
Vyacheslav Kovalenko
Finished
۱۰:۳۵
Andrey Guchok
۰
۳
Denys Yasashnyi
Finished
۱۰:۴۵
Viktor Bedriychuk
۲
۳
Vitalii Boiko
Finished
۱۰:۵۵
Artyom Maximenko
۰
۳
Serhii Skachenko
Finished
۱۱:۰۰
Anatoliy Chaplyanka
۲
۳
Oleksandr Semenets
Finished
۱۱:۱۰
Nazar Mosuk
۱
۳
David Simonchuk
Finished
۱۱:۳۰
Aleksandr Levadniy
۳
۲
Sergey Tsybulin
Finished
۱۱:۴۰
Vyacheslav Kovalenko
۳
۱
Maksym Kolos
Finished
۱۱:۴۵
Valeriy Tatarinov
۲
۳
Viktor Bedriychuk
Finished
۱۲:۰۵
Sergey Orlovskiy
۰
۳
Artyom Maximenko
Finished
۱۲:۱۰
Andriy Savchenko
۱
۳
Denys Yasashnyi
Finished
۱۲:۳۰
Nazar Mosuk
۳
۰
Vitalii Boiko
Finished
۱۲:۴۰
Igor Kozhenkov
۱
۳
Serhii Skachenko
Finished
۱۲:۴۵
Gubenko Artem
۳
۲
Aleksandr Levadniy
Finished
۱۲:۵۰
Anatoliy Chaplyanka
۲
۳
Vyacheslav Kovalenko
Finished
۱۲:۵۵
Samvel Melkumyan
۳
۲
Andrey Guchok
Finished
۱۳:۰۵
Viktor Bedriychuk
۲
۳
David Simonchuk
Finished
۱۳:۱۵
Artyom Maximenko
۳
۰
Oleksii Metla
Finished
۱۳:۲۰
Evgeniy Pismenniy
۳
۰
Nikolay Telnoy
Finished
۱۳:۲۵
Kyrylo Yehorov
۰
۳
Oleksandr Semenets
Finished
۱۳:۳۰
Andrey Guchok
۱
۳
Andriy Savchenko
Finished
۱۳:۴۰
Nazar Mosuk
۲
۳
Viktor Bedriychuk
Finished
۱۳:۵۰
Sergiy Gogenko
۳
۰
Sergey Tsybulin
Finished
۱۴:۰۰
Dmytro Kryshtal
۲
۳
Maksym Kolos
Finished
۱۴:۰۵
Valeriy Tatarinov
۳
۱
Vitalii Boiko
Finished
۱۴:۲۵
Sergey Orlovskiy
۳
۱
Serhii Skachenko
Finished
۱۴:۳۰
Gubenko Artem
۱
۳
Evgeniy Pismenniy
Finished
۱۴:۳۵
Igor Kozhenkov
۰
۳
Sergey Orlovskiy
Finished
۱۵:۰۵
Sergiy Gogenko
۳
۰
Aleksandr Levadniy
Finished
۱۵:۱۰
Dmytro Kryshtal
۱
۳
Vyacheslav Kovalenko
Finished
۱۵:۱۵
Denys Yasashnyi
۱
۳
Samvel Melkumyan
Finished
۱۵:۲۵
Anatoliy Chaplyanka
۳
۲
Dmytro Kryshtal
Finished
۱۶:۲۵
Evgeniy Pismenniy
۳
۰
Sergey Tsybulin
Finished
۱۶:۵۵
Kyrylo Yehorov
۲
۳
Maksym Kolos
Finished
۱۷:۰۰
Maksym Senchenko
۳
۲
Vladislav Kalugin
Finished
۱۷:۰۵
Andrii Hordii
-
-
Nazar Danilyuk
بازی شروع نشده است
۱۷:۲۰
Vyacheslav Kovalenko
۳
۲
Oleksandr Semenets
Finished
۱۷:۳۵
Andrii Khvysiuk
۳
۰
Viktor Trachuk
Finished
۱۷:۴۵
Nazar Kovalchuk
۳
۱
Vasily Verbyany
Finished
۱۷:۵۵
Maksym Senchenko
۰
۳
Andrey Lukatsky
Finished
۱۸:۱۵
Olexander Oleskevych
۲
۳
Nazar Danilyuk
Finished
۱۸:۳۰
Andrey Scherinskiy
۳
۱
Vladislav Kalugin
Finished
۱۸:۵۰
Viktor Trachuk
۳
۱
Serhii Panasiuk
Finished
۱۸:۵۵
Andrey Gordiy
۳
۰
Nazar Kovalchuk
Finished
۱۹:۰۵
Maksym Senchenko
۳
۰
Andrey Scherinskiy
Finished
۱۹:۲۵
Andrii Khvysiuk
۳
۱
Anatoliy Kurotich
Finished
۱۹:۳۰
Olexander Oleskevych
۰
۳
Vasily Verbyany
Finished
۱۹:۴۰
Oleksii Tytyunnik
۲
۳
Petr Kolesnik
Finished
۱۹:۵۰
Ivan Fashchevskiy
۱
۳
Aleksander Dzyabura
Finished
۱۹:۵۵
Andrey Lukatsky
۲
۳
Vladislav Kalugin
Finished
۲۰:۰۰
Serhii Panasiuk
۱
۳
Alexander Michalus
Finished
۲۰:۰۵
Nazar Kovalchuk
۳
۲
Nazar Danilyuk
Finished
۲۰:۱۵
Oleksii Tytyunnik
۱
۳
Aleksander Dzyabura
Finished
۲۰:۳۰
Viktor Trachuk
۲
۳
Anatoliy Kurotich
Finished
۲۰:۴۰
Olexander Oleskevych
۲
۳
Nazar Kovalchuk
Finished
۲۰:۵۰
Prokhor Pugach
۳
۲
Petr Kolesnik
Finished
۲۱:۰۰
Ivan Fashchevskiy
۳
۲
Mykola Zakladnyi
Finished
۲۱:۰۵
Anatoliy Kurotich
۲
۳
Serhii Panasiuk
Finished
۲۱:۱۰
Alexander Michalus
۲
۳
Andrii Khvysiuk
Finished
۲۱:۱۵
Andrey Gordiy
۰
۳
Vasily Verbyany
Finished
۲۱:۲۵
Oleksii Tytyunnik
۱
۳
Prokhor Pugach
Finished
۲۱:۳۵
Mykola Zakladnyi
۳
۲
Aleksander Dzyabura
Finished
۲۱:۴۰
Olexander Oleskevych
۱
۳
Andrey Gordiy
Finished
۲۲:۰۰
Ivan Fashchevskiy
۳
۲
Petr Kolesnik
Finished
۲۲:۱۰
Oleksii Tytyunnik
۰
۳
Mykola Zakladnyi
Finished
۲۲:۱۵
Serhii Panasiuk
۲
۳
Andrii Khvysiuk
Finished
۲۲:۲۵
Vasily Verbyany
۳
۰
Nazar Danilyuk
Finished
۲۲:۳۵
Aleksander Dzyabura
۳
۲
Petr Kolesnik
Finished
۲۲:۵۰
Alexander Michalus
۳
۰
Viktor Trachuk
Finished
۲۲:۵۰
Andrey Scherinskiy
-
-
Andrey Lukatsky
بازی شروع نشده است
۲۲:۵۵
Oleksii Tytyunnik
۲
۳
Ivan Fashchevskiy
Finished
۲۳:۲۰
Mykola Zakladnyi
۳
۱
Petr Kolesnik
Finished
۲۳:۲۵
Vladislav Kalugin
۳
۱
Maksym Senchenko
Finished
۲۳:۳۰
  Brazil Exhibition Autumn League
Danilo Umehara
۰
۳
Alexandre Matsuo
Finished
۰۲:۲۰
Akira Chikaraishi
۳
۰
Maurico Goncalves
Finished
۰۱:۳۰
Lucas Orsatti
۳
۲
Akira Chikaraishi
Finished
۲۳:۲۵
Lucas Orsatti
۳
۰
Maurico Goncalves
Finished
۰۰:۱۵
Hiromi Yokoyama
۰
۳
Akira Chikaraishi
Finished
۰۰:۱۵
Ito Henrique
-
-
Ricardo Kojima
Cancelled
۰۰:۴۰
Maurico Goncalves
۱
۳
Hiromi Yokoyama
Finished
۰۰:۴۰
Ricardo Kojima
-
-
Lucas Orsatti
Cancelled
۰۱:۰۵
Ito Henrique
۰
۳
Akira Chikaraishi
Finished
۰۱:۰۵
Hiromi Yokoyama
-
-
Ricardo Kojima
Cancelled
۰۱:۳۰
Jonathan Dias
-
-
Leandro Pereira
Cancelled
۰۱:۵۵
Lucas Orsatti
۳
۰
Ito Henrique
Finished
۰۱:۵۵
Tiago Cardoso
-
-
Avelino Neto
Cancelled
۰۲:۲۰
Leandro Pereira
۳
۰
Danilo Umehara
Finished
۰۲:۴۵
Alexandre Matsuo
-
-
Tiago Cardoso
Cancelled
۰۲:۴۵
Tiago Cardoso
-
-
Leandro Pereira
Cancelled
۰۳:۱۰
Avelino Neto
-
-
Jonathan Dias
Cancelled
۰۳:۱۰
Avelino Neto
-
-
Alexandre Matsuo
Cancelled
۰۳:۳۵
Jonathan Dias
-
-
Danilo Umehara
بازی شروع نشده است
۰۳:۳۵
Leandro Pereira
-
-
Avelino Neto
Cancelled
۰۴:۰۰
Jonathan Dias
-
-
Alexandre Matsuo
بازی شروع نشده است
۰۴:۰۰
Alexandre Matsuo
۱
۳
Leandro Pereira
Finished
۰۴:۲۵
Danilo Umehara
-
-
Tiago Cardoso
inprogress
۰۴:۲۵
Avelino Neto
-
-
Danilo Umehara
Cancelled
۰۴:۵۰
Tiago Cardoso
-
-
Jonathan Dias
inprogress
۰۴:۵۰
Ito Henrique
-
-
Avelino Neto
Cancelled
۲۳:۰۰
Hiromi Yokoyama
-
-
Tiago Cardoso
بازی شروع نشده است
۲۳:۰۰
Avelino Neto
-
-
Hiromi Yokoyama
Cancelled
۲۳:۲۵
Tiago Cardoso
-
-
Lucas Orsatti
بازی شروع نشده است
۲۳:۵۰
Akira Chikaraishi
۳
۰
Ito Henrique
Finished
۲۳:۵۰
  International Setka Cup, Women
Tetyana Martynova
۲
۳
Vlada Globina
Finished
۲۱:۴۵
Yevgeniya Severina
۰
۳
Anna Lapa
Finished
۱۶:۲۵
Tetyana Martynova
۳
۱
Oksana Mykhailyk
Finished
۱۷:۱۵
Vlada Globina
۲
۳
Anzhela Hassan
Finished
۱۸:۱۵
Anzhela Hassan
۳
۲
Oksana Mykhailyk
Finished
۱۹:۱۵
Ekaterina Gubskaya
۳
۱
Vlada Globina
Finished
۱۹:۴۵
Tetyana Martynova
۳
۱
Anzhela Hassan
Finished
۲۰:۱۵
Ekaterina Gubskaya
۱
۳
Anzhela Hassan
Finished
۲۲:۱۵
Tetyana Martynova
۳
۰
Ekaterina Gubskaya
Finished
۲۳:۱۵
Yevgeniya Severina
۳
۱
Irina Grushko
Finished
۱۰:۲۵
Anna Lapa
۳
۱
Anastasia Gordinskaya
Finished
۱۰:۵۵
Maryna Povaliaieva
۰
۳
Julia Trigub
Finished
۱۱:۲۵
Yevgeniya Severina
۳
۰
Anastasia Gordinskaya
Finished
۱۱:۵۵
Julia Trigub
۳
۰
Irina Grushko
Finished
۱۲:۲۵
Anna Lapa
۲
۳
Maryna Povaliaieva
Finished
۱۲:۵۵
Yevgeniya Severina
۱
۳
Julia Trigub
Finished
۱۳:۲۵
Maryna Povaliaieva
۰
۳
Anastasia Gordinskaya
Finished
۱۳:۵۵
Anna Lapa
۳
۲
Irina Grushko
Finished
۱۴:۲۵
Yevgeniya Severina
۲
۳
Maryna Povaliaieva
Finished
۱۴:۵۵
Anna Lapa
۳
۲
Julia Trigub
Finished
۱۵:۲۵
Anastasia Gordinskaya
۳
۱
Irina Grushko
Finished
۱۵:۵۵
Maryna Povaliaieva
۰
۳
Irina Grushko
Finished
۱۶:۵۵
Julia Trigub
۳
۰
Anastasia Gordinskaya
Finished
۱۷:۲۵
Ekaterina Gubskaya
۳
۰
Tetyana Shelest
Finished
۱۷:۴۵
Tetyana Martynova
۳
۱
Tetyana Shelest
Finished
۱۸:۴۵
Vlada Globina
۱
۳
Tetyana Shelest
Finished
۲۰:۴۵
Ekaterina Gubskaya
۳
۰
Oksana Mykhailyk
Finished
۲۱:۱۵
Tetyana Shelest
۰
۳
Oksana Mykhailyk
Finished
۲۲:۴۵
Vlada Globina
۱
۳
Oksana Mykhailyk
Finished
۲۳:۴۵
  Armenia ITT Cup League
Erik Grigoryan
۳
۲
Andranik Mkrtchyan
Finished
۲۲:۳۰
Mushegh Nazaryan
۳
۰
Gegham Gevorgyan
Finished
۲۲:۵۰
Gegham Gevorgyan
۱
۳
Erik Grigoryan
Finished
۱۹:۵۰
Mushegh Nazaryan
۲
۳
Erik Grigoryan
Finished
۲۳:۵۰
Ruben Galoyan
-
-
Gegham Gevorgyan
Cancelled
۰۰:۱۰
Erik Grigoryan
-
-
Davit Avakimyan
Cancelled
۰۰:۳۰
Andranik Mkrtchyan
-
-
Mushegh Nazaryan
Cancelled
۰۰:۵۰
Erik Grigoryan
-
-
Gegham Gevorgyan
Cancelled
۰۱:۱۰
Davit Avakimyan
۳
۱
Erik Grigoryan
Finished
۱۹:۱۰
Andranik Mkrtchyan
۱
۳
Davit Avakimyan
Finished
۲۰:۱۰
Mushegh Nazaryan
۲
۳
Davit Avakimyan
Finished
۲۰:۵۰
Gegham Gevorgyan
۳
۲
Andranik Mkrtchyan
Finished
۲۱:۵۰
Andranik Mkrtchyan
-
-
Ruben Galoyan
بازی شروع نشده است
۲۳:۱۰
Gegham Gevorgyan
۰
۳
Davit Avakimyan
Finished
۲۳:۳۰
  Armenia ITT Cup League, Women
Anna Adamyan
۱
۳
Elen Bakhchajyan
Finished
۱۷:۵۰
Anna Adamyan
۱
۳
Rubina Vardanyan
Finished
۰۰:۱۰
Hasmik Matevosyan
۳
۰
Mery Hovhannisyan
Finished
۰۰:۳۰
Rubina Vardanyan
-
-
Anna Adamyan
Cancelled
۰۰:۵۰
Mery Hovhannisyan
۰
۳
Hasmik Matevosyan
Finished
۰۱:۱۰
Hasmik Matevosyan
۱
۳
Rubina Vardanyan
Finished
۱۷:۳۰
Hasmik Matevosyan
۳
۰
Mery Hovhannisyan
Finished
۱۸:۱۰
Anna Adamyan
۰
۳
Rubina Vardanyan
Finished
۱۸:۳۰
Mery Hovhannisyan
۳
۲
Anna Adamyan
Finished
۲۲:۳۰
Rubina Vardanyan
۳
۰
Elen Bakhchajyan
Finished
۲۲:۵۰
Anna Adamyan
۳
۲
Hasmik Matevosyan
Finished
۲۳:۱۰
Rubina Vardanyan
-
-
Mery Hovhannisyan
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۰
Elen Bakhchajyan
۱
۳
Hasmik Matevosyan
Finished
۲۳:۵۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید